تاثیر نیروی اعمالی روی مقدار سختی در سختی سنجی به روش راکول

 

مطابق استاندارد های کالیبراسیون که در آن ها الزامات کالیبراسیون  دستگاه های سختی سنجی  ذکر گردیده است،  نیروی اولیه F0 و  هر یک از  نیرو های کلی  آزمون که مورد استفاده قرار  می گیرند،  باید اندازه گیری و تصدیق شوند و حتی در صورت امکان  پذیر بودن  این عمل باید در سه موقعیت در محدوده حرکتی ایندنتور انجام شود.

 

استاندارد های ISO  و ASTM  مقدار تلرانس های مجاز نیروی اولیه و کل را مشخص نموده اند خلاصه  تلرانس های مجاز در جدول ذیل آمده است :

 

 

 

مقدار تاثیر تغییرات نیرو ( اولیه و نیروی کل ) بر روی نتایج آزمون سختی در نمودار های زیر  نشان داده شده است.

 

  1- نیروی اولیه  preload : 10 Kgf

 

 

  2- نیروی کل : Total Force

 

 

 

 

/ 0 نظر / 54 بازدید