مقدمه ای بر اندازه گیری نیرو

 

از دستگاههای اندازه گیری نیرو مانند لودسل ها ، حلقه های سنجش درستی  - proving rings - ، دستگاههای آزمایش یونیورسال و دستگاههای آزمایش فشاری در بسیاری از صنایع استفاده می شود. یک مبدل لدوسلی جزء اصلی بسیاری از ماشین های توزین صنعتی است.

بسیاری از آزمایشگاههای آزمون در صنعت ساختمان از دستگاههای آزمایش استحکام فشاری استفاده می کنند همچنین اندازه گیری نیرو در بخش های انتقال توان و ترابری ، ساخت کابل ها و تولید توان کاربرد دارد.

SI   و سایر واحد ها

واحد SI برای اندازه گیری نیرو ، نیوتن است. یک نیوتن، نیرویی است که به جرم یک کیلو گرم شتابی برابر با یک متر بر مجذور ثانیه می دهد نیوتن واحدی نسبتا کوچک است و از مضارب آن مانند کیلو نیوتن  استفاده می شود،کیلو گرم- نیرو و تن - نیرو واحد های متریک دیگری هستند که برای اندازه گیری نیرو از آنها استفاده می شود

کیلو گرم- نیرو ، نیرویی است که به وسیله جرم یک کیلو گرمی و تحت شتاب 80665/9 متر بر مجذور ثانیه ایجاد می شود، این شتاب ،شتاب استاندارد نامیده می شود و برای مستقل کردن تعریف واحد های نیرو از شتاب ناشی از گرانش تعریف شده اند ولی با این حال با واحد های گرانشی برابر است.

تن - نیرو برابر هزار کیلو گرم نیزو است، این نیرو به یک جرم هزار کیلوگرمی شتابی برابر با شتاب استاندارد می دهد.

در سیستم واحد های غیر متریک از پوند نیرو که برابر است با نیروی مورد نیاز برای دادن شتابی معادل شتاب استاندارد به یک جرم یک پوندی یا تن - نیرو که برابر 2240 پوند - نیرو است، استفاده می شود.

گاهی در هر دو سیستم SI   و غیر متریک مقادیر نیرو و بار اشتباها با واجد جرم نشان داده می شوند، برای مثال  100 تن  بار که باید به صورت یک بار 100 تن - نیرو نوشته شود. خلاصه ای از واحد های نیرو در جدول زیر نشان داده شده است.

واحد SI

سایر واحد ها

نماد

نیوتن

 

N

کیلونیوتن

 

kN

مگا نیوتن

 

MN

 

کیلوگرم - نیرو

kgf

 

تن - نیرو

tf

 

پوند نیرو

lbf

 

تن نیرو

tonf

/ 1 نظر / 25 بازدید
یوسف امانزاده

باتوجه به تعریف 1kgf=1*9.80665 دراین صورت تساوی برقرار نمیشود و در محاسبات چگونه باید رفتار کرد .